Μελέτη για την ανάπλαση του προαυλίου της Ζωσιμαίας

Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανάπλαση του προαύλειου χώρου της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, η Περιφέρεια Ηπείρου θα παρουσιάσει στους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων την αρχιτεκτονική μελέτη του έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία». Σκοπός της είναι αφενός η ανάδειξη της πολύπλευρης αξίας […]

Περισσότερα