Στη Γαλλία το Ζωγράφειο Σχολείο

Στο δυτικό άκρο της Ευρώπης που βρέχεται από τον Ατλαντικό ωκεανό και συγκεκριμένα στις εκβολές του ποταμού Λίγηρα στη Γαλλία βρέθηκε από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2022 αντιπροσωπεία τριών εκπαιδευτικών του Ζωγράφειου Σχολείου.

Περισσότερα