ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου «Eqrem Çabej»,  Bektash Mema

Περισσότερα