Συνεχείς ενέργειες για την προώθηση του προορισμού «Ήπειρος»

Εντατικά συνεχίζει η Περιφέρεια Ηπείρου, το πρόγραμμά της για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τουριστικών επιχειρήσεων και την προώθηση του προορισμού «Ήπειρος» στο εξωτερικό.

Περισσότερα