Παρεμβάσεις που αλλάζουν το κέντρο της πόλης

Στο Πράσινο Ταμείο με χρηματοδότηση 762.430 ευρώ εντάχθηκε το έργο του Δήμου Ιωαννιτών «Ολοκλήρωση συνδέσεων υφιστάμενων δικτύων πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων» με συνολικό προϋπολογισμό  1,3 εκατομμύρια ευρώ.

Περισσότερα