Δίκτυο παρακολούθησης στα ποτάμια της Ηπείρου

Το ΕΛΚΕΘΕ θα αναπτύξει σύστημα 10 αυτόματων σταθμών μετρήσεων των υδάτων Ένα σύστημα δέκα περίπου αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδάτων πρόκειται να τοποθετήσει στα ποτάμια της Ηπείρου με έμφαση στον Λούρο, τον Καλαμά, τον Άραχθο και τον Αώο, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στο πλαίσιο της παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων του ύδατος. Το ΕΛΚΕΘΕ είναι ο […]

Περισσότερα