Πληρωμές τη Δευτέρα για τη ΣΥΝ-Εργασία του Ιουνίου

Στις 19 Ιουλίου θα γίνουν οι πληρωμές του Ιουνίου για τον μηχανισμό ΣΥΝ-Εργασία και η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού του Μαΐου για τους εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης στον τουρισμό

Περισσότερα