Παράταση στον περιορισμό των μη ουσιωδών μετακινήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε χτες τα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν και τα συνδεδεμένα κράτη Σένγκεν να παρατείνουν τον προσωρινό περιορισμό των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ για άλλες 30 μέρες, έως τις 15 Ιουνίου.

Περισσότερα