ΜΕΡΙΜΝΑ: Η τεχνολογία στην υπηρεσία του εκπαιδευτικού έργου

Στην τεχνολογία στράφηκε η ΜΕΡΙΜΝΑ για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία και έτσι την Παρασκευή παρουσίασε το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας ενίσχυσης των ΚΔΑΠ με προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς (tablets) για κάθε παιδί.

Περισσότερα