«Όχι» από την Επιτροπή Περιβάλλοντος σε φωτοβολταϊκά πάρκα 

Στη συνεδρίασή της την Παρασκευή η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης έλαβε αποφάσεις για φακέλους Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, από τις οποίες ξεχωρίζουν οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις για αρκετά φωτοβολταϊκά πάρκα. 

Περισσότερα