Πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η μετάβαση του κυρίαρχου μηχανογραφικού συστήματος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου στο νέας γενιάς πολυγλωσσικό και πολυνομισματικό κεντρικό τραπεζικό σύστημα CSB2, καθώς και το λανσάρισμα της νέας εφαρμογής mobile banking αλλά και του νέου web banking. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Natech, η οποία, με έδρα τα Ιωάννινα και διεθνές πελατολόγιο, αποτελεί τον στρατηγικό συνεργάτη της Τράπεζας Ηπείρου για τη μετάβασή της στη νέα ψηφιακή εποχή.

Περισσότερα