Πώς θα λειτουργούν οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι

Τον τρόπο λειτουργίας των Δημοτικών Λαχανόκηπων διευκρινίζει ο «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.». Οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι Αλληλεγγύης του Δήμου Ιωαννιτών αποτελούν μια δράση του «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» που έχει σκοπό την υποστήριξη, διευκόλυνση και κάλυψη των αναγκών σε κηπευτικά, των ευπαθών ομάδων της πόλης αλλά και την στήριξή τους για κοινωνικοποίηση, βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την δημιουργική απασχόληση καθώς και […]

Περισσότερα