Γ. ΣΤΥΛΙΟΣ -Στο Παρίσι για την Διάσκεψη των υπουργών Γεωργίας

Στην πρώτη συνάντηση των υπουργών Γεωργίας τους Οργανισμού από το 2016 τέθηκε μετ επιτάσεως το ζήτημα της τριπλής πρόκλησης που θα αντιμετωπίσει ο πρωτογενής τομέας διεθνώς στο μέλλον

Περισσότερα