Επιστροφή στα δια ζώσης μαθήματα για το Πανεπιστήμιο

Για τα θέματα της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 σε σχέση με τα μέτρα που ισχύουν για την πανδημία συζήτησε η Σύγκλητος, αποφασίζοντας πως η εξεταστική του Σεπτεμβρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, όπως και τα μαθήματα από Οκτώβριο, με παράλληλη όμως εφαρμογή μέτρων προστασίας. 

Περισσότερα