Σκεπτικισμός στην εστίαση για τα νέα μέτρα

Με σκεπτικισμό και ανησυχία για το κατά πόσο μπορούν αυτά τα μέτρα αφενός να εφαρμοστούν και αφετέρου να «γεμίσουν» τα μαγαζιά άκουσαν τα νέα μέτρα αναφορικά με την εστίαση οι άνθρωποι του κλάδου.  

Περισσότερα