Εκπαιδευτικό Κέντρο Μνήμης στους Λιγκιάδες

Το πλαίσιο διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ της Γερμανίας και του Δήμου Ιωαννιτών βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν σήμερα ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μ. Ελισάφ και ο Πρόξενος του Γενικού Προξενείου της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη Carsten Müller.

Περισσότερα