Ξεκινά η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιδότηση παγίων δαπανών

Οικονομία

Μέχρι τις 17 Ιουνίου οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και τα ποσά την ενίσχυσης

Ενεργοποιείται η Α’ φάση του μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις, μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ504/28.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2236) «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020».
Σκοπός του νέου καθεστώτος, σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών είναι η επιδότηση επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους, για την αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών που καθίστανται πληρωτέες από 1.7.2021 έως 31.12.2021.
Με την υποβολή μόνο του εντύπου Ε3 στο οποίο δηλώνονται οι πάγιες επαγγελματικές δαπάνες και όχι της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα έχουν τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις να υποβάλουν έως τις 17 Ιουνίου 2021 την αίτηση στην πλατφόρμα mybusinessSupport προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα της επιδότησης παγίων δαπανών και να λάβουν από το κράτος το «κουπόνι» που θα χρησιμοποιήσουν για την εξόφληση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών έως το τέλος του έτους.
Με αυτή τη διορθωτική κίνηση το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να σβήσει τις «φωτιές» που άναψε στους λογιστές – φοροτεχνικούς η υπουργική απόφαση για την επιδότηση παγίων δαπανών η οποία έδινε χρονικό περιθώριο 17 ημέρων για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων επιχειρήσεων χωρίς να έχει ανοίξει ακόμη το Τaxisnet για τις δηλώσεις των νομικών προσώπων.

Οι δικαιούχοι

Οι επιλέξιμες επιλέξιμες επιχειρήσεις θα είναι όσες πληρούν σωρευτικά τα εξής:
-απασχολούσαν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021,
-ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ,
-έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος,
-είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020,
-είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους,
-δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.
Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ανακοινωθεί από την 11η Μαρτίου 2021, το καθεστώς αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.
Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις (έναρξη εργασιών μετά την 1η.1.2019) και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019 έως 31.12.2020), καθώς και για τα ΚΤΕΛ.

Το ύψος της στήριξης

Το ποσό της στήριξης θα προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει.
Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3, όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

Ο προσδιορισμός του ύψους της ενίσχυσης, η ένταση της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος θα καθοριστούν με νεότερη ΚΥΑ (Β’ φάση), μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ.
Όπως είχε ήδη σημειωθεί από την αρχική ανακοίνωση του μέτρου, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σε αυτό το πλαίσιο, δύο είναι τα βήματα, που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις, που θέλουν να ενταχθούν στο νέο μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών:
-Να υποβάλουν, μέχρι τη 17η Ιουνίου 2021, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
-Να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3, το οποίο θα μπορεί να οριστικοποιηθεί χωρίς να είναι απαραίτητη και η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

 

Παράταση ζητά το Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Στο μεταξύ, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων με επιστολή που υπογράφεται από τον πρόεδρο Δημήτρη Δημητρίου προς τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα ζητά την παράταση της προθεσμίας για τις αιτήσεις συμμετοχή, υπογραμμίζοντας πως ο χρόνος δεν είναι επαρκής και πως υπάρχει κίνδυνος να μείνουν εκτός του μέτρου πολλές επιχειρήσεις.
«Αντιλαμβάνεστε και εσείς, ότι το πρόγραμμα «Παγίων δαπανών» ξεκινά με αστοχία από την αρχή του, μιας και δεν είναι εφικτό είτε από τις επιχειρήσεις, αν προχωρήσουν μόνες τους σε υποβολή Ε3 είτε στα φοροτεχνικά-λογιστικά γραφεία να προχωρήσουν σε υποβολή Ε3 για λογαριασμό τους έως την 17/06/2021.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι μια αστοχία που πρέπει να διορθώσετε και όχι μια σκοπίμως κίνηση να οδηγηθούν χιλιάδες επιχειρήσεις σε μη υποβολή κατάθεση φακέλου για την ένταξη στο πρόγραμμα «Παγίων δαπανών».
Είναι φύσει και θέσει αδύνατον οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε υποβολή Ε3 την ημερομηνία που εσείς έχετε ως καταληκτική για τη λήξη υποβολής φακέλου στο πρόγραμμα και ανθρωπίνως ανέφικτο από τα φοροτεχνικά-λογιστικά γραφεία να εξυπηρετήσουν αυτή την ανάγκη των επιχειρήσεων καθώς εξ όσων γνωρίζετε δεν είναι μια απλή δήλωση του Ν./105.
Παρακαλούμε στην διευθέτηση του προβλήματος που δημιουργείται προς όφελος των επιχειρήσεων και της πραγματικής συμβολής σας για την έξοδο τους από τα προβλήματα στα οποία έχουν περιέλθει χωρίς την προσωπική τους ευθύνη», σημειώνεται μεταξύ άλλων στην επιστολή.