Όταν τελειώσει η πανδημία και έρθει η ώρα των δανείων

Οικονομία

Ο Χάρης Λαζάνης μιλά για τη διαμεσολάβηση

Πολλά είναι τα προβλήματα που θα φανούν με τη λήξη της πανδημίας και την επιστροφή όλων στην κανονικότητα.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι αυτό που αφορά εκατοντάδες δάνεια, ακίνητα και όλα όσα θα έρθουν και θα απαιτούν άμεσες πληρωμές ή άμεσες λύσεις για να μην χαθούν περιουσίες. Πέραν των «στρατηγικών κακοπληρωτών» υπάρχουν και εκατοντάδες πολίτες που έχουν πραγματική αδυναμία αποπληρωμής δανείων και εδώ είναι άλλωστε το μεγάλο ζητούμενο.
Η κυβέρνηση ανέστειλε τους πλειστηριασμούς αλλά μόλις επιστρέψουμε στην πρότερη κατάσταση θα αρχίσει και πάλι η αγωνία για χιλιάδες πολίτες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις πληρωμές των δανείων που έχουν λάβει.
Η κίνηση αναστολής των πλειστηριασμών αποτέλεσε προς στιγμήν «σωσίβιο» για εκατοντάδες δανειολήπτες και οφειλέτες, σύμφωνα με τον δικηγόρο Χάρη Λαζάνη που χειρίζεται πολλές τέτοιες περιπτώσεις στο γραφείο διαμεσολάβησης.
«Σκοπός της Διαμεσολάβησης είναι η επίτευξη συμφωνίας σε μια διένεξη μέσω μιας αμοιβαία αποδεκτής, επιθυμητής και βιώσιμης λύσης που ανταποκρίνεται στα συμφέροντα και στις ανάγκες των μερών. Στόχος είναι η ανάδειξη εναλλακτικών προτάσεων ώστε να βοηθήσουμε» λέει μεταξύ άλλων ο κ. Λαζάνης που έχει φέρει σε πέρας δύσκολες υποθέσεις δανείων προς όφελος των πελατών του.

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ