Κατώτατος μισθός: Πόσο αυξάνεται για τους εργαζόμενους – Τι θα ισχύσει από το 2022

Οικονομία

Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου 2022 περιγράφεται από το υπουργείο Εργασίας ως η χρυσή τομή

Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου 2022 περιγράφεται από το υπουργείο Εργασίας ως η χρυσή τομή προκειμένου από τη μία να στηριχθεί η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και από την άλλη να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε οριακό σημείο.

Πρόκειται για μία απόφοαση που ελήφθη με γνώμονα την εξέλιξη της οικονομίας κατά τη διετία 2019 – 2020, αλλά και τις προοπτικές του 2021 και ενώ απέχει αρκετά από το αίτημα της ΓΣΕΕ ήρθε κόντρα και στην πρόταση εργοδοτικών ενώσεων, αλλά και επιστημονικών φορέων να μείνει αμετάβλητος.

Ας δούμε τι ακριβώς αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Στην Ελλάδα ο νομοθετημένος από 1/2/2019 κατώτατος μηνιαίος μισθός για τους υπαλλήλους ανέρχεται στα 650 ευρώ και το ημερομίσθιο για εργατοτεχνίτες στα 29,04 ευρώ. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα καταβάλλονται 14 μισθοί, αυτό αντιστοιχεί σε 758 ευρώ/μήνα. Με την εγκύκλιο 7613/395-18-02-2019 του Υπουργείου Εργασίας ορίστηκε ότι τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται μέχρι και 30% ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που έχει συμπληρώσει ο/η εργαζόμενος/η προ του 2012. Συνεπώς ο κατώτατος μισθός μπορεί να είναι έως και 195 ευρώ υψηλότερος.

Αντίστοιχα από 1-1-2022 ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 663 ευρώ το μήνα (ή 773,5 ευρώ με αναγωγή των 14 μισθών) ενώ με τις τριετίες φθάνει έως και 198,9 ευρώ υψηλότερα. Το κατώτατο ημερομίσθιο από 1-1-2022 διαμορφώνεται σε 29,62 ευρώ.

Οι ισχύοντες και οι νέοι μισθοί για άγαμους και έγγαμους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες με τις τριετίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο στην Ελλάδα – σημερινό καθεστώς και διαμόρφωση από 1-1-2022
Ύψος κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για διάφορες κατηγορίες εργαζόμενων.
Σήμερα1-1-2022
Έτη προϋπηρεσίας:Υπάλληλοι (€/μήνα)
0-3650,00663,00
3-6715,00729,30
6-9780,00795,60
9 και άνω845,00861,90
Κατώτατος μισθός με επίδομα γάμου (€/μήνα)
0-3715,00729,30
3-6780,00795,60
6-9845,00861,90
9 και άνω910,00928,20
Εργατοτεχνίτες (€/ημέρα)
0-329,0429,62
3-630,4931,10
6-931,9432,58
9-1233,4034,07
12-1534,8535,55
15-1836,3037,03
18 και άνω37,7538,51
Κατώτατο ημερομίσθιο με επίδομα γάμου (€/ημέρα)
0-331,9432,58
3-633,4034,07
6-934,8535,55
9-1236,3037,03
12-1537,7538,51
15-1839,2039,98
18 και άνω40,6641,47

 

Επισημαίνεται ότι από το Φεβρουάριο του 2019, η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού έχει αυξηθεί, αφενός εξαιτίας των αποπληθωριστικών πιέσεων (-1,3% το 2020) αφετέρου λόγω της μείωσης κατά 1,63% των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλουν οι εργαζόμενοι (από 15,75% σε 14,12%). Για ένα μισθωτό πλήρους απασχόλησης που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ το συνολικό όφελος από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε 10,6 ευρώ/μήνα ή 148,3 ευρώ/έτος (14 μισθοί).

Δηλαδή συνολικά, το πραγματικό ετήσιο διαθέσιμο των μισθωτών πλήρους απασχόλησης που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ έχει αυξηθεί κατά περίπου 250 ευρώ το χρόνο λόγω του αρνητικού πληθωρισμού και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και θα αυξηθεί από 1-1-2022 επιπλέον κατά 182 ευρώ με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η εικόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη

Μεταξύ των 21 κρατών μελών της ΕΕ που έχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό, η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση της κατάταξης όσον αφορά το ύψος του κατώτατου μισθού (11η  με βάση τον ονομαστικό και 13η με βάση τα Ισοδύναμα Αγοραστικής Δύναμης).

Οι 18 από τις ανωτέρω χώρες προχώρησαν σε ονομαστική αύξηση το διάστημα Ιαν 2020-Μαρ. 2021. Ωστόσο, η σύγκριση των ονομαστικών αυξήσεων αγνοεί σημαντικά νομισματικά και οικονομικά μεγέθη (πληθωρισμός, συναλλαγματική ισοτιμία, μεταβολή ΑΕΠ, ιστορικό μεταβολών κατώτατου μισθού). Ειδικότερα:

  • Μόνο σε 9 χώρες η αύξηση υπερέβη το 2%, αν λάβουμε υπόψιν τον πληθωρισμό και τη συναλλαγματική ισοτιμία (για  τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης). Σε 6 χώρες η πραγματική αύξηση ήταν μικρότερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας και σε 1 ο πραγματικός κατώτατος μισθός μειώθηκε.
  • Στην Ελλάδα η πραγματική αξία του κατώτατου μισθού αυξήθηκε κατά 1,3% λόγω του αποπληθωρισμού, ενώ περαιτέρω αύξηση της αγοραστικής δύναμης επήλθε από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων κατά 1,63%.
  • Η πλειονότητα των χωρών με σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μικρές και «ανοικτές» οικονομίες που είχαν έντονη αναπτυξιακή δυναμική πριν την πανδημία και επλήγησαν πολύ λιγότερο από αυτήν. Επίσης στις δύο χώρες με την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση (Λετονία, Σλοβενία) εφαρμόστηκαν αποφάσεις που είχαν ληφθεί πολύ πριν την πανδημία. Η Σλοβενική κυβέρνηση έσπευσε μάλιστα να δεσμευτεί ότι θα αποζημιώσει, εν μέρει, τις επιχειρήσεις για το αυξημένο εργασιακό κόστος.
  • Η Ισπανία και η Εσθονία διατήρησαν αμετάβλητο τον ονομαστικό κατώτατο μισθό το 2020, ενώ η πραγματική αύξηση (αφού ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός) ήταν μικρότερη από εκείνη της χώρας μας.

Μεταβολή κατώτατου μισθού στις χώρες της ευρωζώνης (Ιαν. 2020- Μαρ. 2021)

ΧώραΚΜ ευρώ (3/2021)Ονομαστική μεταβολή από  1/2020Πληθωρισμός  2020Πραγματική μεταβολή από 1/2020Μεταβολή ΑΕΠ 2020
Λετονία50016,3%0,1%16,2%-3,6%
Σλοβενία1.0248,9%-0,3%9,2%-5,5%
Σλοβακία6237,4%2,0%5,4%-4,8%
Πορτογαλία7754,7%-0,1%4,8%-7,6%
Λιθουανία6425,8%1,1%4,7%-0,9%
Ιρλανδία1.7234%-0,5%4,5%3,4%
Λουξεμβούργο2.2012,8%0%2,8%-1,3%
Βέλγιο1.6252%0,4%1,6%-6,3%

 

Γερμανία

1.6141,9%0,4%1,5%-4,8%
Ελλάδα7580%-1,3%1,3%-8,2%
Ολλανδία1.6841,9%1,1%0,8%-3,7%
Εσθονία5840,0%-0,6%0,6%-2,9%
Γαλλία1.5541,%0,5%0,5%-7,9%
Ισπανία1.1080%-0,3%0,3%-10,8%
Μάλτα7841,%0,8%0,2%-7,8%

Πηγή: Eurostat *Για την Ελλάδα υπολογίζεται με 12 καταβολές

Μεταβολή κατώτατου μισθού στις χώρες ΕΕ που δεν ανήκουν  στην ευρωζώνη (Ιαν. 2020 – Μαρ. 2021)

ΧώραΜεταβολή από 1/2020 (εθνικό νόμισμα)Μεταβολή από 1/2020 (ευρώ)Ύψος ΚΜ 3/2021 (ευρώ)Μεταβολή ΑΕΠ 2020
Βουλγαρία6,6%6,6%332,34-4,2%
Κροατία4,6%3,1%

 

ΠΗΓΗ: moneyreview.gr