Εξωδικαστικός μηχανισμός -Στο υπουργικό συμβούλιο οι νέοι κανόνες για τις ρυθμίσεις των δανείων

Οικονομία

Το σχετικό πολυνομοσχέδιο βρισκόταν εδώ και μήνες υπό επεξεργασία με στόχο να διασφαλιστεί η απαιτούμενη ισορροπία

Τους νέους ευνοϊκότερους κανόνες ρύθμισης δανείων όλων των κατηγοριών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού παρουσίασε την Τετάρτη στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Το σχετικό πολυνομοσχέδιο βρισκόταν εδώ και μήνες υπό επεξεργασία με στόχο να διασφαλιστεί η απαιτούμενη ισορροπία που από τη μία πλευρά θα βελτιώνει τους όρους των προτάσεων για τους οφειλέτες και από την άλλη δεν θα θέτει σε κίνδυνο τα επιχειρησιακά σχέδια των εταιρειών που διαχειρίζονται τις χορηγήσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής».

Τροποποιήσεις

Όπως επισημαίνουν αθηναϊκά δημοσιεύματα, «πρόκειται για μία δύσκολη άσκηση που θυμίζει το γνωστό παιχνίδι Jenga με τα αφαιρούμενα τουβλάκια, καθώς μίας λάθος παραμετροποίηση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε κατάρρευση του οικοδομήματος των τιτλοποιήσεων, σε βάρος εν τέλει του Έλληνα φορολογούμενου».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι, οι τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν ναι μεν εξασφαλίζουν καλύτερους όρους αναδιάρθρωσης για τα δάνεια που εντάσσονται στο μηχανισμό, αλλά ταυτόχρονα προστατεύουν και τη διαδικασία των ανακτήσεων.

Σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για δύο κομβικές αλλαγές στους κανόνες των ρυθμίσεων.

Πρώτον, βελτιώνεται ο μαθηματικός τύπος που εξάγει τους όρους αποπληρωμής της οφειλής, λαμβάνοντας υπόψιν τα εισοδηματικά / περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη και την προσδοκώμενη ανάκτηση από τη ρευστοποίηση των ακινήτων του.

Με τα σημερινά δεδομένα, το εκτιμώμενο τίμημα από τη ρευστοποίηση των προσημειωμένων ακινήτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο σε όρους παρούσας αξίας με τις δόσεις που θα καταβάλλει ο δανειολήπτης σε βάθος χρόνου μέσω της ρύθμισης.

Για να γίνουν πιο ελκυστικές οι προτάσεις, προωθείται η τροποποίηση του αλγόριθμου που χρησιμοποιείται, προς την κατεύθυνση μείωσης του ποσού της ανάκτησης.

Με τον τρόπο αυτό οι μηνιαίες δόσεις θα είναι χαμηλότερες και τα κουρέματα υψηλότερα, δίνοντας κίνητρο στους δανειολήπτες να αποδεχτούν τη ρύθμιση που τους προτείνεται.

Δεύτερον, ειδικά για ευάλωτους δανειολήπτες, οι servicers θα είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται τις ρυθμίσεις που θα παράγει ο αλγόριθμος.

Δικλείδες ασφαλείας

Ταυτόχρονα όμως, θα εισαχθούν κανόνες που θα καθιστούν πιο ασύμφορη την αθέτηση μίας ρύθμισης.

Με βάση τις επαφές που είχε το υπουργείο Οικονομικών με τους servicers, κατά πάσα πιθανότητα το πολυνομοσχέδιο θα προβλέπει τα εξής:

Πρώτον, ο δανειολήπτης θα καταβάλλει μία προκαταβολή για να κλειδώσει την προτεινόμενη συμφωνία αναδιάρθρωσης του χρέους.

Θα δημιουργηθεί με τον τρόπο αυτό ένα αντικίνητρο για όσους απλά ρυθμίζουν το δάνειό τους για να καθυστερήσουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε κατά κόρον πριν τα κόκκινα δάνεια εξέλθουν των τραπεζικών ισολογισμών και συνεχίζεται σε αξιοσημείωτο βαθμό και σήμερα.

Δεύτερον, κάθε σύμβαση ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού θα συνιστά εκτελεστό τίτλο.

Αυτό σημαίνει ότι εάν υπάρξει αθέτηση της πληρωμής μετά την αναδιάρθρωση του χρέους, ο πιστωτής θα μπορεί να προχωρά σε άμεση κατάσχεση των ενεχύρων, επιταχύνοντας την όλη διαδικασία.

Ως προς τα παραπάνω, ενδεχομένως να προβλεφθούν κάποιες πρόνοιες για την προστασία των πραγματικά αδύναμων.

Η ενημέρωση των οφειλετών

Εξάλλου, με το ίδιο νομοσχέδιο θα τίθενται αυστηροί κανόνες ως προς την ενημέρωση των δανειοληπτών για ό,τι έχει να κάνει με τις οφειλές τους, στη βάση σχετικής κοινοτικής οδηγίας.

Η πληροφόρηση αυτή θα παρέχεται με ψηφιακό τρόπο, κατά τα πρότυπα του e-banking, με το κόστος δημιουργίας των σχετικών υποδομών να βαρύνει τους servicers.

«Μας ενδιαφέρει να υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις μεταξύ των διαχειριστών και των δανειοληπτών. Να υπάρχει ενημέρωση ανά πάσα στιγμή και πληροφόρηση αντίστοιχη με αυτή που δίνουν οι τράπεζες στους πελάτες τους» είχε επισημάνει στο Βήμα της Κυριακής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Παράλληλα, θα εξειδικευτούν τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στις εταιρείες διαχείρισης εφόσον δεν τηρούν τους νέους κανόνες.

Εξάλλου, αναμένεται να τεθούν οι βάσεις για την σύσταση για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενός κεντρικού μητρώου πιστώσεων.

Μέσω αυτού, ανά πάσα στιγμή θα υπάρχει πλήρης εικόνα για το ιδιωτικό χρέος, ως προς το ύψος του, το είδος του ανά κατηγορία δανείου και την κατανομή του στους πιστωτές.

Θα είναι η πρώτη ολοκληρωμένη καταγραφή στην Ελλάδα, μιας και ως σήμερα λειτουργούν διαφορετικές βάσεις δεδομένων από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στο ΥΠΕΘΟ θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις για αναγκαίες αλλαγές στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης οφειλών στο μέλλον.