Ξεκινούν οι υποβολές δηλώσεων για κατεχόμενες κυψέλες

Νέα

Η περίοδος υποβολής της δήλωσης κατεχόμενων κυψελών ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων ενημερώνει τους μελισσοκόμους, ότι  οι μελισσοκόμοι πρέπει να υποβάλλουν στην υπηρεσία  δήλωση κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2022.

Η περίοδος υποβολής της δήλωσης κατεχόμενων κυψελών ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αξιοποιήσουν την ηλεκτρονική επικοινωνία στα κάτωθι ηλεκτρονικά ταχυδρομεία ([email protected] και [email protected]) προκειμένου να λάβουν και να αποστείλουν την αίτηση για τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών καθώς και την παραλαβή ή/και αποστολή της αίτησης μέσω τηλεομοιότυπου (fax) στο 26510 78280.

Τέλος, η αίτηση για τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών είναι διαθέσιμη  σε ηλεκτρονική μορφή και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου ( www.php.gov.gr.)