Ξεκινά πιλοτικά ο «Προσωπικός Βοηθός»

Νέα

Το πάγιο αίτημα των ατόμων με αναπηρία ικανοποιείται με το άνοιγμα της πλατφόρμας για τον «Προσωπικό Βοηθό» σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι Προσωπικοί Βοηθοί, θα υποστηρίξουν, με εξασφαλισμένη αμοιβή και ασφάλιση, τους πολίτες  με αναπηρία, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία».

Όπως ανέφερε η πρόεδρος του Κέντρου Πρόνοιας Ηπείρου Μαρία Τσολάκη πρόκειται για ένα μέτρο που έρχεται να καλύψει μια τεράστια κοινωνική ανάγκη για εκατοντάδες συνανθρώπους που φροντίζουν άτομα με αναπηρία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτησή τους ενώ το πρόγραμμα αναμένεται να εφαρμοστεί σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Ποιοι εγγράφονται στο μητρώο

Στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών εγγράφονται ενήλικοι έως 67 ετών που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Προσωπικοί Βοηθοί. Της εγγραφής τους θα προηγείται ο έλεγχος του ποινικού μητρώου τους και η επιτυχής ολοκλήρωση εξ αποστάσεως προγράμματος εκπαίδευσης που παρέχεται από το Υπουργείο δωρεάν.

«Οι  Προσωπικοί Βοηθοί μετά την ένταξή τους στο Μητρώο θα επιλέγονται από άτομα με αναπηρία για να τους υποστηρίξουν στην ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και τη συμπερίληψής τους στην κοινωνία. Η υποστήριξη αυτή θα παρέχεται στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών της ζωής των ωφελουμένων με αναπηρία και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντα τους, ενδεικτικώς ως προς τα εξής:

α) δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή,

β) εργασία και σπουδές

γ) συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και

δ) δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Διευκρινίζεται ότι, οι ωφελούμενοι συμπολίτες μας με αναπηρία, στους οποίους απονέμονται, στο πλαίσιο του προγράμματος, ώρες Προσωπικής Βοήθειας, θα έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών και στο προφίλ αυτών για το σκοπό αναζήτησης, επικοινωνίας και επιλογής ενός ή περισσότερων Προσωπικών Βοηθών σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Θα επιλέγουν μεταξύ είτε ωριαίας Προσωπικής Βοήθειας από ένα ή περισσότερους Προσωπικούς Βοηθούς, είτε Προσωπικής Βοήθειας από ένα Προσωπικό Βοηθό σε καθεστώς συνοίκησης.

«Η αποζημίωση του Προσωπικού Βοηθού ανέρχεται σε έξι ευρώ μικτά ανά ώρα παροχής Προσωπικής Βοήθειας. Στην περίπτωση παροχής Προσωπικής Βοήθειας σε καθεστώς συνοίκησης, η αποζημίωση του Δικαιούχου Προσωπικού Βοηθού ανέρχεται σε χίλια διακόσια ευρώ μικτά μηνιαίως (1.200 ευρώ) και περιλαμβάνει και τις ημέρες ανάπαυσης. Η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ απολογιστικά ανά μήνα, σε τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνουν οι Προσωπικοί Βοηθοί. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανέφερε η κα. Τσολάκη κληθείσα να μιλήσει για το νέο αυτό μέτρο που ανακοινώθηκε από την υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου.

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ