Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – «Όαση» πρωτοπορίας εν μέσω ελλείψεων

Νέα

Η Β` Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων αποτελεί σημείο επιστημονικής αναφοράς για την ποιότητα, τον αριθμό αλλά και τις ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρει σε εκατοντάδες ασθενείς που φτάνουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που είναι άλλωστε από τα μεγαλύτερα της χώρας.
Επεμβάσεις πρωτοποριακές, καινοτόμες με υψηλά στάνταρ επιτυχίας πραγματοποιούνται στη Β` Καρδιολογική Κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της αδιάκοπης προσπάθειας και συνεργασίας στα πλαίσια της οποίας η Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων και ειδικότερα η Β` Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εργάζεται συστηματικά επενδύοντας στους νέους επιστήμονες και την εκπαίδευσή τους.
Η αγωνία όλων, σύμφωνα με τον Καθηγητή Καρδιολογίας και Διευθυντή της Κλινικής Λάμπρο Μιχάλη, εδράζεται στην εξέλιξη και συνέχιση της λειτουργίας του καρδιολογικού κέντρου. Από τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι ο αριθμός του προσωπικού αλλά και τα κονδύλια που απαιτούνται για τη διαρκή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε νέες τεχνικές και μεθόδους όπως επιτάσσει η διασφάλιση της υψηλής εξειδίκευσης και της καινοτομίας στις καρδιολογικές επεμβάσεις και όχι μόνο!
Ο κ. Μιχάλης αναφέρεται στην ανάγκη επέκτασης της «αλυσίδας» γνώσης, έρευνας αλλά και της διαρκούς εκπαίδευσης.
Ο Καθηγητής Καρδιολογίας θέτει στο προσκήνιο την ανάγκη ενίσχυσης από πλευράς της κεντρικής εξουσίας και της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητες και φυσικά να ενισχυθούν όλοι οι επιμέρους τομείς. «Πρέπει να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις και προδιαγραφές και αυτό απαιτεί κονδύλια και προσωπικό. Τίποτα από τα δυο δεν επαρκούν» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μιχάλης.
«Στόχος όλων είναι να υπάρχει εκπαίδευση σε υψηλού επιπέδου κέντρα. Αυτό προσφέρει πέραν της εξειδίκευσης σε νέες τεχνικές και στη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού, την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους να έρθουν σε επαφή με αντιλήψεις, πρακτικές και νοοτροπίες υψηλού και διαρκούς ανταγωνισμού» κατέληξε ο καθηγητής Καρδιολογίας.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ