Συναντήθηκαν στα Γιάννενα στελέχη του ΟΟΣΑ

Νέα

Στο πλαίσιο εκπόνησης μελετών για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, από 30 Σεπτεμβρίου μέχρι και 2 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα συνάντηση στελεχών του ΟΟΣΑ, των Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ και των Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειών Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου.
Συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές, τις προτεραιότητες για το μέλλον, καθώς και για τις διαδικασίες που θα πρέπει να προσαρμοσθούν για κάθε συμμετέχουσα Περιφέρεια.
Οι κύριοι τομείς που εξετάστηκαν ήταν:
– Η ανταγωνιστικότητα – επιχειρηματικότητα των Περιφερειών
– Η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης
– Η συνοχή
– Το περιβάλλον και η αποδοτικότητα πόρων
– Η γεωργία
– Η διακυβέρνηση των διαρθρωτικών ταμείων
Από την Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης και η Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδια για θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου κ. Σταυρούλα Μπραϊμη- Μπότση, η Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου και στελέχη Διευθύνσεων των αντίστοιχων τομέων της Περιφέρειας.
Οι εργασίες των τριήμερων τεχνικών συναντήσεων ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, γεγονός που αποτυπώθηκε και δημόσια από τους εκπροσώπους του ΟΟΑΣ και των Υπηρεσιών της Ε.Α.Σ.