Στην Άρτα το συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Νέα

Στην Άρτα στις 16-18 Οκτωβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί το 11ο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου.
Το συνέδριο συνδιοργανώνουν το Φόρουμ Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου (AIC Forum) και το Επιμελητήριο Άρτας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (μέλος της Uniadrion) και το Οικονομικό Επιμελητήριο του Spit (μέλος του φόρουμ AIC) και θα συμμετέχουν εκπρόσωποι 41 Επιμελητηρίων – μελών του Forum, που προέρχονται από τις χώρες Αλβανία, Βοσνία –Ερζεγοβίνη, Ιταλία, Κροατία, Μοντενέγκρο, Σερβία, Σλοβενία και Ελλάδα.
Στόχος του είναι να προσφέρει μια προοπτική στις βέλτιστες πρακτικές και τις επικρατούσες προκλήσεις όσον αφορά τα θέματα που άπτονται της βελτίωσης της θέσεως των γυναικών, και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού στην μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου.
Το συνέδριο θα επικεντρωθεί σε πτυχές καινοτομίας της γυναικείας επιχειρηματικότητας, εναλλακτικές και δυνητικά βιώσιμες μορφές τουρισμού και συναφείς ευκαιρίες.