ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΤΕΕ/ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Πρώτη ενημερωτική συνάντηση για τις περιοχές Natura

Νέα

Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηπείρου η πρώτη ενημερωτική συνάντηση, την οποία διοργανώνει ο ανάδοχος του έργου, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά στη μελέτη των περιοχών Natura.
Η ενημέρωση αναφέρεται στο αντικείμενο, τον τρόπο προσέγγισης και τον προγραμματισμό του έργου και τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των φορέων και του αναδόχου.
Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη πράξη που είχε προαναγγελθεί από τον πρώην υπουργό Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλο με αφορμή την ολοκλήρωση του Σχεδίου Π.Δ Παμβώτιδας.
Προβλέπεται διάστημα υλοποίησης τριών περίπου ετών προβλέπεται να έχει το έργο εκπόνησης της μελέτης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών Σχεδίων Π.Δ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.
Το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην επίτευξη της θεσμικής προστασίας και της βέλτιστης διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Με την εκπόνηση της προαναφερόμενης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ), και τη σύνταξη, αφενός Προεδρικών Διαταγμάτων οριοθέτησης και καθορισμού επιμέρους ζωνών χρήσεων και δραστηριοτήτων και αφετέρου ΚΥΑ Σχεδίων Διαχείρισης για τη διατήρηση προστατευόμενων τύπων φυσικών οικοτόπων και ειδών για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, διασφαλίζονται οι προστατευόμενες περιοχές και τίθενται οι βασικοί κανόνες για έναν βιώσιμο αναπτυξιακό σχεδιασμό, εκπληρώνοντας παράλληλα τις υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από την εθνική αλλά και κοινοτική νομοθεσία.