ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – Να ενταχθούν οι εκπαιδευτικοί με μόνιμη αναπηρία στην Ειδική Κατηγορία

Νέα

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσε ο Σταύρος Καλογιάννης με θέμα την ένταξη εκπαιδευτικών με μόνιμη αναπηρία άνω του 67%, λόγω κινητικών προβλημάτων, στην Ειδική Κατηγορία εκπαιδευτικών.
Ειδικότερα, στην Ερώτησή του αναφέρει:
«Με το ΠΔ 50/96 (όπως ισχύει) είχαν ενταχθεί στην Ειδική Κατηγορία εκπαιδευτικών οι πάσχοντες από συγκεκριμένες ασθένειες (όπως μεσογειακή αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας).
Στο εν λόγω ΠΔ έχουν προστεθεί και άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικών, μεταξύ των οποίων οι σύζυγοι μελών ΔΕΠ και οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνο με αναπηρία 67%.
Όμως, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί με μόνιμη αναπηρία λόγω κινητικών προβλημάτων άνω/κάτω άκρων με ποσοστό άνω του 67% (Ν.2643/98) δεν εντάσσονται στην Ειδική Κατηγορία! Έτσι, υποχρεούνται κάθε έτος να υποβάλλουν αιτήσεις μεταθέσεως ή αποσπάσεως, όταν η οργανική τους θέση είναι σε ορεινούς μικρούς οικισμούς ή σε μέρη όπου δεν εξασφαλίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις άμβλυνσης των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
Με τον Ν.3848/2010 οι εν λόγω εκπαιδευτικοί διορίστηκαν (τα έτη 2010 και 2011), ως Ειδική Κατηγορία, έχοντας συμπεριληφθεί στον ίδιο Πίνακα Ειδικών Κατηγοριών με τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και σκλήρυνση κατά πλάκας.
Επειδή δεν είναι λογικό οι εκπαιδευτικοί με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% λόγω κινητικών προβλημάτων (παθήσεις μη αναστρέψιμες) να μην εντάσσονται στην Ειδική Κατηγορία για μεταθέσεις ή αποσπάσεις», ο Σταύρος Καλογιάννης ερωτά την Υπουργό Παιδείας εάν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμπεριληφθούν στην Ειδική Κατηγορία οι εκπαιδευτικοί με μόνιμη Αναπηρία άνω του 67%, οφειλόμενη σε κινητικά προβλήματα, επιλύοντας ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα.