ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΕΚΑΣ -Για την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας

Νέα

Ο κ. Μπέκας θέτει σημαντικές παραμέτρους που αφορούν την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας σε νέους και υφιστάμενους πελάτες

 Ζητήματα σοβαρά που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις του Ν4557/2018 όπως αυτός τροποποιήθηκε και βασίζεται στην κοινοτική οδηγία που αφορά την νομιμοποίηση εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες αναδεικνύει ο πρόεδρος των Λογιστών /Φοροτεχνικών Σπύρος Μπέκας. Ο κ. Μπέκας θέτει σημαντικές παραμέτρους που αφορούν την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας σε νέους και υφιστάμενους πελάτες-εντολείς για διατραπεζικές συναλλαγές ύψους 15.000 ευρώ ή, στην περίπτωση των εμπόρων, 10.000 ευρώ και άνω σε μετρητά. Εφαρμόζεται επίσης σε περιπτώσεις «υπόνοιας» νομιμοποίησης εσόδων εγκληματικών δραστηριοτήτων, τρομοκρατίας, κ.λπ. άνευ κατώτατου ορίου, ή «αμφιβολίας» ακρίβειας και «επάρκειας» ταυτοποίησης εντολέα-πελάτη ή Πραγματικού Δικαιούχου.

Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων οι  Λογιστές – Φοροτεχνικοί μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με υπέρογκα πρόστιμα εάν δεν συμμορφωθούν με τις απορρέουσες από τον νόμο υποχρεώσεις τους, δηλαδή τις εσωτερικές διαδικασίες, τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, τις διαδικασίες ανάλυσης κινδύνου και την αποστολή αναφορών  στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο κ. Μπέγκας εξηγεί ότι η Πολιτεία οφείλει να εφαρμόσει το νόμο καθώς είναι κοινοτική οδηγία αλλά ταυτόχρονα να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο της εφαρμογής και τα πρόστιμα που συνοδεύουν την μη συμμόρφωση. «Το κράτος ζητά από εμάς να εφαρμόσουμε τα μέτρα δέουσας επιμέλειας και εάν χρειαστεί να αναφερουμε κάποια ύποπτη συναλλαγή που έχει κάνει ο πελάτης μας. Υπάρχουν όμως πλην όλων των άλλων και η σχέση πίστης μεταξύ του πελάτη και του λογιστή που στην περίπτωση αυτή δεν προστατεύεται», καταλήγει.

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ