Σημαντική η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών

Νέα

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων είναι γεγονός σύμφωνα και με τον πρόεδρο των Εργαζομένων κ. Γιώργο Φλούδα

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων είναι γεγονός σύμφωνα και με τον πρόεδρο των Εργαζομένων κ. Γιώργο Φλούδα που αναφέρθηκε στην σημασία που έχει η μηχανογράφηση όλων των διαδικασιών και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν τους ασθενείς.
Δύο χρόνια μετά έφτασαν στο τελικό στάδιο του Έργου αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών του Ιατρικού Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου.

Στο πλαίσιο αυτό, κατασκευάστηκε 2ο Data Center στο Υπόγειο του 4ου νέου πενταόροφου κτιρίου του Νοσοκομείου και έγινε σ’ αυτό η εγκατάσταση νέων σύγχρονων servers, νέου αποθηκευτικού χώρου δεδομένων (Data Storage) και ενεργού εξοπλισμού δικτύου.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο διαθέτει πλέον πρωτοποριακές ψηφιακές υποδομές Πληροφορικής, όπως :
Σύγχρονο δίκτυο LAN δομημένης καλωδίωσης 1.700 λήψεων (Outlets)
2 Data Centers διασυνδεδεμένα με δίκτυο οπτικών ινών
23 Servers & Storage System 40 TB, σε περιβάλλον Private Cloud
1.700 PCs τερματικά του Δικτύου
600 Local Laser Printers & 350 Net Laser Printers
4 Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (HIS, PIS, LIS, PACS/RIS)
Ασύρματο δίκτυο για δωρεάν πρόσβαση στο Internet (WiFi HotSpot)

«Το Νοσοκομείο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο σύγχρονα Νοσοκομεία της Ευρώπης από πλευράς ψηφιοποίησης της κλινικής και εργαστηριακής διαχείρισης των ασθενών του» ανέφερε ο κ. Φλούδας.
Να σημειώσουμε ότι το φθινόπωρο θα ακολουθήσει η αντικατάσταση τόσο του Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης ιατρικής εικόνας PACS/RIS (ακτινογραφίες, αξονικές, μαγνητικές, μαστογραφίες, υπέρηχοι κλπ) όσο και του Διοικητικού Πληροφοριακού Συστήματος HIS με νέα σύγχρονα, στο πλαίσιο του Έργου ανάπτυξης “Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ – ΕΠΣΜΥ”, που υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα, της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, με Φορέα υλοποίησης την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ