ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ξεκίνησε η Μελέτη Υγείας Ηπείρου

Νέα

Η Μελέτη Υγείας Ηπείρου είναι μια πρωτοποριακή επιδημιολογική μελέτη που θα διερευνήσει την αιτιολογία χρόνιων πολυπαραγοντικών νοσημάτων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας των Ηπειρωτών, και κατ’ επέκταση όλων των Ελλήνων.
Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα και τον Κώστα Τσιλίδη, Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μελέτης Υγείας Ηπείρου θα μελετήσουν 10.000 μόνιμους κατοίκους της Ηπείρου ηλικίας 25 έως 70 ετών, από τους οποίους θα συλλέξουν λεπτομερείς πληροφορίες αποτελούμενες από ερωτηματολόγια και μετρήσεις κλινικών και βιοχημικών δεικτών.
«Μέσω του σχεδιασμού της μελέτης θα είναι εφικτός ο εντοπισμός ατόμων στα πρώιμα στάδια νοσημάτων, η μελέτη της φυσικής ιστορίας τους και η ανάδειξη βιοδεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για εξατομικευμένη πρόληψη, θεραπεία και πρόγνωση» ανέφερε ο κ. Τσιλίδης .

Ο στόχος η δημιουργία μιας νέας βιοτράπεζας

Στόχος, της μελέτης, είναι η δημιουργία μια μοναδικής για τα ελληνικά χρονικά πλούσιας βιοτράπεζας που θα χρησιμοποιηθεί για σημαντική βιοϊατρική έρευνα και καινοτόμο επιχειρηματικότητα στο εγγύς και απώτερο μέλλον.
«Ο συνδυασμός του μεγέθους του δείγματος και της μέτρησης εκτενών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων θα επιτρέψει τη μελέτη των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ του περιβάλλοντος και του μοριακού προφίλ ως προς τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων. Η εκτόξευση των δυνατοτήτων και εφαρμογών της ιατρικής ακριβείας αποτελεί παγκόσμιο στόχο της βιο-ιατρικής έρευνας, και η Μελέτη Υγείας Ηπείρου έχει σχεδιαστεί για να υπηρετήσει αυτό το στόχο» ανέφερε ο Κώστας Τσιλίδης, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μελέτης Υγείας Ηπείρου.

Πως μπορείτε να πάρετε μέρος στη μελέτη

Στη Μελέτη Υγείας Ηπείρου θα συμμετάσχουν μόνιμοι κάτοικοι της Ηπείρου ηλικίας 25 έως 70 ετών με στόχο τη συμμετοχή 10.000 ατόμων.
Η δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί καταρχήν στις πρωτεύουσες των τεσσάρων νομών της Ηπείρου (Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα) και στην συνέχεια σε κωμοπόλεις με πληθυσμό άνω των 2.500 κατοίκων (Φιλιάτες, Φιλιππιάδα, Καναλλάκι, Κόνιτσα, Μέτσοβο).

Η συμμετοχή θα είναι εθελοντική

Στους συμμετέχοντες θα τονιστεί ότι μέσα από τη συμμετοχή τους στη μελέτη θα συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία νέας γνώσης στο χώρο της Υγείας και θα λάβουν επίσης έναν δωρεάν λεπτομερή έλεγχο της κατάστασης υγείας τους και μία δομημένη περιγραφή αυτής.
Με τη συλλογή των δεδομένων να έχει ήδη ξεκινήσει οι ερευνητές αναμένεται στα επόμενα χρόνια να συγκεντρώσουν εκτενή χαρακτηριστικά που θα περιλαμβάνουν: δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά, τρόπο ζωής, περιβάλλον, μετρήσεις με απεικονιστικές μεθόδους και κλινικές δοκιμασίες, και εκτίμηση μοριακού προφίλ (βιοχημικοί δείκτες, γονιδιωματική, πρωτεομική, μεταβολομική ανάλυση).
«Από τα προαναφερθέντα γίνεται αντιληπτό ότι, η συλλογή των προτεινόμενων χαρακτηριστικών στη ΜΥΗ είναι πρωτοποριακή τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», τονίζει ο Δρ. Τσιλίδης.
Αξίζει τέλος να αναφέρουμε ότι η Μελέτη Υγείας Ηπείρου χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ηπείρου (ΕΣΠΑ 2014-2020) στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ