Προτάσεις για την αναβάθμιση των Πανεπιστημιακών Σχολών της Άρτας

Νέα

Από το Δημοτικό Συμβούλιο προς τη Σύγκλητο με την ελπίδα να γίνουν πράξη

Ομόφωνα ψηφίστηκαν, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής επί του «Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», για την αναβάθμιση των σχολών της Άρτας.
Οι προτάσεις προς την Σύγκλητο έγιναν με την ελπίδα πολύ σύντομα να προχωρήσουν από τους καταρχήν αρμόδιους οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου οι Σχολές που εδράζουν στην Άρτα, να αναβαθμιστούν ποιοτικά αλλά και σε επίπεδο υποδομών, με απώτερο στόχο να δημιουργηθεί ένας πανεπιστημιακός κόμβος (hub) στην πόλη.
Συγκεκριμένα, η ομόφωνη στήριξη από το Δημοτικό Συμβούλιο αφορά τις εξής προτάσεις:
Σε επίπεδο σχολών για τη δημιουργία Κόμβου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην Άρτα:
*Σχολή Καλών Τεχνών
-Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Καλών Τεχνών
-Μουσικών Σπουδών
*Σχολή Γεωπονίας και Κτηνιατρικής
-Τμήμα Γεωπονίας
-Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
-Τμήμα Κτηνιατρικής
*Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
-Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
-Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
*Να ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή
-Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, με έδρα την Άρτα
Σε επίπεδο υποδομών να γίνουν άμεσα με βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό:
-Ολοκλήρωση ατελών κτηρίων στην Άρτα για την κάλυψη των αναγκών φοιτητικής μέριμνας και εκπαίδευσης
-Ανακατασκευή του «ΤΟΛ» (μεταλλικού κτηρίου) για τη δημιουργία εργαστηριακών χώρων
-Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (ΠΑΤΕΠΗ)
-Νέα Φοιτητική Εστία στο τρίγωνο
-Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας Φοιτητικής Εστίας
-Κατασκευή νέων φοιτητικών εστιατορίων