Προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους στις κατασκευές

Νέα

Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων/ Παράρτημα Ηπείρου υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους στον τομέα των κατασκευών.
Τα προγράμματα υλοποιούνται στα πλαίσια του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον Κλάδο Κατασκευών και Υλικών» που εντάσσεται στο Ε.Π. ΕΠΑνΕΚ και αποσκοπεί στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στο αντικείμενο:
Α) Στέλεχος διεκπεραίωσης διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς (Ηλεκτρονικές δημοπρασίες)
Β) Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Buildings (Πρόγραμμα ΒΙΜ)
Για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων διοργανώνεται Ημερίδα παρουσίασης του Προγράμματος στα Ιωάννινα την Τετάρτη 19 Ιουνίου & ώρα 19.00 σε Αίθουσα του Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ (Αραβαντινού 6-8).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Γραφεία του Τμήματος στο 2651038750 ή στο [email protected]