Πρόγραμμα κατάρτισης στην πτηνοτροφία

Νέα

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υλοποιεί 2 δωρεάν προγράμματα κατάρτισης στην Κρεοπαραγωγό Πτηνοτροφία στα Ιωάννινα την 17 Νοεμβρίου 2019 και την 18 Φεβρουαρίου 2020.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες που είναι ήδη, ή προτίθενται να γίνουν, πτηνοτρόφοι για την εκτροφή κοτόπουλου, γαλοπούλας ή πατρογονικών σμηνών.
Επικεφαλής της δράσης είναι ο Μιχάλης Γκολιομύτης, Επίκουρος Καθηγητής του ΓΠΑ, με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση επαγγελματιών και νεοεισερχόμενων στον κλάδο της κτηνοτροφίας (κατάρτιση Νέων Αγροτών κλπ).
Η εκπαίδευση θα γίνει υπό την επιστημονική καθοδήγηση καταξιωμένων επιστημόνων με επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο, τόσο από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα όσο και από την αγορά. Το πρόγραμμα κατάρτισης «Κρεοπαραγωγός Πτηνοτροφία», θα παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του κλάδου παραγωγής κρέατος πτηνών με ανάλυση όλων των παραγόντων που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, παραγωγικού και οικονομικού.
Τα πρόγραμμα θα διαρκέσει 10 ημέρες/40 ώρες, δέκα 4ωρα μαθήματα για δύο εβδομάδες, (Δευτέρα με Παρασκευή).
Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες και να κάνουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.generationag.org/pthnotrofia.
Καταληκτική ημερομηνία αίτησης συμμετοχής είναι η 10η Νοεμβρίου 2019.