ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων η Α. Νάκου

Νέα

Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου ορίστηκε η Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Συνοχής και Δημόσιας Υγείας κ. Αγνή Νάκου.