ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Πάνω από 2,5 εκ. ευρώ για οδικά έργα

Νέα

Οδικά έργα στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 2, 5 εκ. ευρώ προωθούνται προς υλοποίηση με αποφάσεις που έλαβε, μεταξύ άλλων, η Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε τη Δευτέρα με την Προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη.
Αναλυτικά:
Κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί για τα έργα:
– «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού 620.000 ευρώ. Ανάδοχος ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ.
– «Αποκατάσταση σύνδεσης επαρχιακού οδικού δικτύου με Άνω Πεδινά Ζαγορίου», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ. Ανάδοχος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
– «Αποκατάσταση οδού προς Μαντείο – Δωδώνη», προϋπολογισμού 74.000 ευρώ. Ανάδοχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
– «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου στο τμήμα 4η Επαρχιακή οδός – Αχερουσία – Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου – Νεράιδας και ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση με την Τ.Κ. Εκκλησιές» προϋπολογισμού 130.000 ευρώ. Ανάδοχος ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.
– «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή του 5ου παιδικού σταθμού Πρέβεζας και ασφαλτοστρώσεις – τεχνικά στους οικισμούς Παντοκράτορα, Δροσιά και Ανάληψη Πρέβεζας», προϋπολογισμού 45.000 ευρώ. Ανάδοχος Γ. Μυριούνης.

Προσωρινοί ανάδοχοι
Για τα παρακάτω έργα αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι:
– «Αποκατάσταση βατότητας οδού πρόσβασης στα Λουτρά Καβασίλων», προϋπολογισμού 323.000 ευρώ. RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ.
– «Αποκατάσταση βατότητας οδών και σύνδεσή τους με επαρχιακή οδό στα όρια του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων προς εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ. Ανάδοχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ.
– «Αποκατάσταση Βατότητας Οδού με Παραγωγικές Μονάδες στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού και σύνδεση της με Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ. Ανάδοχος ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ.
– «Αποκατάσταση οδού από κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας – Κάτω Λαψίστα – Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
– Άμεση αποκατάσταση επ. οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ. Φωτεινού δήμου Ζίτσας, προϋπολογισμού 74.000 ευρώ. Ανάδοχος Δ. Τσομπίκος.
Τέλος εγκρίθηκε η δημοπράτηση τεσσάρων νέων, ήτοι:
– «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό», προϋπολογισμού 140.000 ευρώ.
– «Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.
– «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.
– «Εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης προς κτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Κρυόβρυσης ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 30.450 ευρώ.
– Συντήρηση Αντλιοστασίου Στεφάνης (ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας).
Η Ο.Ε. ανέδειξε επίσης ανάδοχο (Φώτιο Κωνσταντίνο) για το έργο: «Αντικατάσταση Πίνακα Μ.Τ – καλωδιώσεων – συντήρηση Μ/Σ αρδευτικού αντλιοστασίου «Σκάλα» Τ.Κ. Στεφάνης (ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας)», προϋπολογισμού 39.500 ευρώ.

Παρατείνεται η προθεσμία για την Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού
Με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίασή της η Ο.Ε. ενέκρινε την παράταση (μέχρι 30 Νοεμβρίου 2019) της προθεσμίας υποβολής των φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α’ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, με α/α (ΕΣΗΔΗΣ): 84215, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», με Σύμπραξη Δημόσιου / Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).