ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-Γνωμοδοτήσεις και όχι δεσμεύσεις για τις ΜΠΕ

Νέα

Η Περιφερειακή Αρχή γίνεται αποδέκτης τις τελευταίες ημέρες διαμαρτυριών για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η Περιφερειακή Αρχή γίνεται αποδέκτης τις τελευταίες ημέρες διαμαρτυριών για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που σχεδιάζονται σε διάφορες περιοχές της Ηπείρου. Στο πλαίσιο αυτό και απαντώντας σε κατηγορίες της αντιπολίτευσης, ξεκαθαρίζει τις θέσεις της.

Οι θέσεις της έχουν διατυπωθεί κατ΄ επανάληψη και οι βασικότερες είναι οι εξής: Οι επενδύσεις δεν θα πρέπει να αλλοιώνουν και να επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον, δεν θα πρέπει να έρχονται αντιμέτωπες με άλλες δράσεις και δραστηριότητες που αναπτύσσονται διαχρονικά, να υπάρχει λελογισμένη χρήση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, για δε τις μονάδες βιοαερίου θα πρέπει να λειτουργούν με πρώτη ύλη από τις περιοχές εγκατάστασής τους, ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη διασπορά κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών αποβλήτων που αποτελούν εν δυνάμει ρυπογόνες εστίες.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια, όπως και οι Δήμοι, γνωμοδοτούν επί των φακέλων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλουν για έργα πολίτες και φορείς, η γνώμη τους δεν είναι δεσμευτική και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά περίπτωση είτε από το αρμόδιο Υπουργείο ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Όσον αφορά δε τοποθέτηση για τη μονάδα βιοαερίου σε περιοχή των Άνω Ραβενίων Δήμου Πωγωνίου, ότι δήθεν δεν ελήφθη υπόψη η νομοθεσία για τη γνωμοδότηση, η Περιφέρεια επισημαίνει μέσω ανακοίνωσης, ότι το μόνο πραγματικά που δεν ελήφθη υπόψη, ήταν η ενημέρωση που έκανε ο μελετητής στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για τις τρεις εναλλακτικές επιλογές/λύσεις που εξετάστηκαν. «Ο λόγος προφανής: Να βρεθεί ένα ψευδεπίγραφο επιχείρημα-– που κινείται στα όρια της συκοφαντίας- σε βάρος του Περιφερειάρχη», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.