ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ετοιμότητα για τον αφθώδη πυρετό

Νέα

Πληροφορίες σχετικά με το νόσημα του αφθώδους πυρετού αλλά και λήψη μέτρων για την αποφυγή εισόδου στην Ελλάδα εξέδωσε το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, αφού πληροφορήθηκε πως υπάρχει έξαρση της νόσου στα τουρκικά παράλια.
Ο αφθώδης αποτελεί νόσημα με σοβαρές άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις λόγω της μείωσης της παραγωγικότητας, της θνησιμότητας, των περιορισμό στο εμπόριο των ζώντων ζώων και προϊόντων και του υψηλού κόστους εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης του νοσήματος.
Πρόκειται για ιογενές νόσημα που προσβάλει όλα τα δίχηλα ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους).
Χαρακτηρίζεται από τον σχηματισμό φυσαλίδων, διαβρώσεων και ελκών εσωτερικά του στόματος, στη μύτη, στις θηλές και στα άκρα. Το ποσοστό θνησιμότητας στα ενήλικα ζώα είναι χαμηλό, σε αντίθεση με τα νεαρά που χαρακτηρίζεται υψηλό (θάνατοι λόγω μυοκαρδίτιδας).
Η μετάδοση του ιού στα ζώα :
Τα μηρυκαστικά μολύνονται κυρίως μέσω του αναπνευστικού ενώ οι χοίροι κυρίως μέσω του πεπτικού. Άλλοι οδοί μόλυνσης είναι διαμέσω του δέρματος (σκληρές ζωοτροφές, τραυματισμοί και πληγές των άκρων, τραυματισμοί από τις αλμεκτικές μηχανές) κατά την τεχνητή γονιμοποίηση και ιατρογενώς (μη ασφαλή εμβόλια, μολυσμένες βελόνες, φάρμακα, κτηνιατρικά εργαλεία).
Απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου περιλαμβάνονται:
• Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων και δημιουργία απολυμαντικής τάφρου στα σημεία εισόδου εξόδου.
• Η διέλευση οχημάτων από τάφρους με διάλυμα απολυμαντικού πριν από την είσοδο στην εγκατάσταση.
• Ο τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων της εκμετάλλευσης μετά από κάθε μεταφορά.
• Ο περιορισμός της εισόδου επισκεπτών σε μία εγκατάσταση και ιδιαίτερα εάν έχουν επισκεφτεί πρόσφατα αγροτικές περιοχές χωρών όπου το νόσημα ενδημεί και έχουν έρθει σε επαφή με ζώα.
• Η διέλευση του προσωπικού, των κτηνιάτρων και των επισκεπτών από ποδόλουτρα με διάλυμα απολυμαντικού, το οποίο ανανεώνεται τακτικά, πριν από την είσοδο στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
• Απαγόρευση εισαγωγής/αγοράς α) ζώντων ζώων, β) σπέρματος, ωαρίων, εμβρύων, γ) πρωτογάλακτος, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφή, ε) ειδών χορτονομής κ.τ.λ. αν δεν πληρούνται οι σύννομες προϋποθέσεις.
• Αποφυγή προμήθειας μεταχειρισμένων εξαρτημάτων, εργαλείων εξοπλισμού και σκευών από άλλες εκμεταλλεύσεις και ιδιαίτερα όταν προέρχονται από χώρες που ενδημεί το νόσημα.
•Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
• Εφαρμογή προγραμμάτων Απεντόμωσης –Μυοκτονίας των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
• Προμήθεια ζώων με νόμιμες διαδικασίες: Ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών, ταυτοποίηση των ζώων και επίσημα έγγραφα.
Άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών σε περίπτωση υποψίας κρούσματος
της νόσου.
«Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με τις ελληνικές Κτηνιατρικές Αρχές είναι ζωτικής σημασία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου από το ενδεχόμενο εισόδου του αφθώδους πυρετού στην χώρα μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Τηλ. Επικοινωνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής : 2651087159-152-153, 2651025191, 2651364156.