ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Επικίνδυνες οι αλλαγές στον σχεδιασμό της Στ. Νιάρχου

Νέα

Το ζήτημα του σχεδιασμού της Οδού Σταύρου Νιάρχου άνοιξε ξανά χθες μετά την επιστολή που έστειλε ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών» Γιώργος Ζάψας προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμνάνη.

Στην επιστολή του ο κ. Ζάψας, με το επιχείρημα πως υπάρχει χρόνος για βελτιώσεις στο έργο και με το σκεπτικό πως ζητούμενο είναι η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών του, προτείνει στον Περιφερειάρχη να προχωρήσει στην κατασκευή κόμβου στην αρχή της οδού στο σημείο που βρίσκεται γνωστό πολυκατάστημα και να υπάρξει πρόβλεψη για κάθετη σύνδεση με την είσοδο της πόλης της υπό κατασκευή οδού Σταύρου Νιάρχου, στο ύψος του κόμβου στο «Γιαννιώτικο Σαλόνι». Σε δεύτερο χρόνο ζητά να μελετηθεί και η κάθετη σύνδεση με την είσοδο της πόλης στον κόμβο της Ανατολής (3ο χλμ. της εθν. Οδού) που σήμερα, σύμφωνα με τον κ. Ζάψα, είναι επικίνδυνος και εκτός προδιαγραφών.

Πάγια θέση του κ. Ζάψα είναι πως οι σχεδιαστικές και τεχνικές αλλαγές θα διευκολύνουν την κίνηση των πολιτών από και προς το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, την επικοινωνία των κατοίκων με την πόλη και δεν θα ακυρωθούν οι παρόδιες επαγγελματικές δραστηριότητες.

 

Αδύνατη η τροποποίηση

Παρά ταύτα, σύμφωνα με την απάντηση του Περιφερειάρχη, είναι αδύνατη η τροποποίηση του φυσικού του αντικειμένου, εφόσον δεν συντρέχουν ειδικές συνθήκες ή λόγοι ανωτέρας βίας.

Ο κ. Καχριμάνης υπενθυμίζει πως η ένταξη του συγκεκριμένου έργου έγινε σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες πριν την τελική υποβολή της μελέτης, έγιναν από την Περιφερειακή Αρχή βελτιώσεις που ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό αιτήματα κατοίκων και επιχειρήσεων.

Ακόμη τονίζει πως η επαναφορά ζητημάτων αλλαγής της μελέτης ως προς την προσθήκη νέου κόμβου, ακόμη και στην περίπτωση που αυτή ήταν εφικτή, θα προκαλούσε περαιτέρω καθυστέρηση και πιθανότατα στην απένταξή του έργου από το Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020». Μια τέτοια εξέλιξη ουσιαστικά θα οδηγούσε και σε οριστική ματαίωσή του καθώς δύσκολα θα βρεθούν τα ανάλογα χρήματα στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο.

Αναφορικά με τα άλλα δύο ζητήματα που θέτει ο κ. Ζάψας ο Περιφερειάρχης απαντά πως η κάθετη σύνδεση της Στ. Νιάρχου με το Γιαννιώτικο Σαλόνι και περιβαλλοντικά και οικονομοτεχνικά είναι ένα αχρείαστο προς το παρόν έργο καθώς η κύρια σύνδεση απέχει μερικές εκατοντάδες μέτρα. Τέλος, σημειώνει πως η υπάρχουσα σύνδεση με τον κόμβο Ανατολής έχει κατασκευαστεί με τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά την κατασκευή του έργου, έχει συγκεκριμένα όρια ταχύτητας και οι όποιες βελτιώσεις απαιτούνται θα δρομολογηθούν με την ολοκλήρωση της οδού Στ. Νιάρχου, όταν και θα υπάρχει αποκρυσταλλωμένη πλέον άποψη για το κυκλοφοριακό της ευρύτερης περιοχής.

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ