ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ενημερωτική συνάντηση για μελετητές

Νέα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ενημερώνει ότι την Πέμπτη 13/06/2019 και ώρα 10.00 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου (Ναπ. Ζέρβα 28-30, Στοά Σάρκα, Ιωάννινα) θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση με θέμα την 1η Προκήρυξη του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ-ΠΑΑ 2014-2020» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας.
Η ενημερωτική συνάντηση απευθύνεται στους μελετητές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας που θα ασχοληθούν με τη σύνταξη και την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας υποψήφιων επενδυτών.
Θα ακολουθήσουν ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλους τους Δήμους της περιοχής.