ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ο ρόλος της στατιστικής μέσα από ένα συνέδριο

Νέα

Η ανάδειξη του ρόλου της στατιστικής στην υλοποίηση της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά παράλληλα και η ανάδειξη του διεπιστημονικού της χαρακτήρα είναι ο στόχος του Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Το συνέδριο ξεκίνησε την Πέμπτη και ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έναρξης.
Συνδιοργανωτές του συνεδρίου είναι το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο και το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Μεταξύ των ομιλητών στην τελετή έναρξης και ο πρύτανης Τριαντάφυλλος Αλμπάνης που έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα χαρακτηριστικά του Τμήματος Μαθηματικών.
Στο συνέδριο γίνεται επικέντρωση στην παρουσίαση σύγχρονων μεθόδων μαθηματικής και υπολογιστικής στατιστικής για τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, την ανάπτυξη μοντέλων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων σε διάφορους τομείς άμεσα σχετιζόμενους με τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως η υγεία, η καινοτόμα παραγωγή, η αγορά εργασίας, ο τουρισμός, το περιβάλλον, ο αθλητισμός. Επιπλέον, το συνέδριο αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που ερευνούν και θεραπεύουν διάφορες περιοχές της στατιστικής επιστήμη.