ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – «Ναι μεν αλλά» στις προτάσεις του Υπουργείου

Νέα

Με ένα κείμενο 17 σελίδων απαντά η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε επιστολή που της είχε στείλει η Υπουργός Παιδείας προ είκοσι περίπου ημερών. Η απόφαση της Συγκλήτου περιλαμβάνει όλα τα «φλέγοντα» ζητήματα που αφορούν το Ίδρυμα από τα Συμβούλια μέχρι τη φοιτητική μέριμνα.
Σε γενικές γραμμές υπάρχει διάθεση για διάλογο ενώ σε ορισμένα ζητήματα η στάση της Συγκλήτου είναι κατηγορηματική. Ο πρύτανης του Πανεπιστήμιου Τριαντάφυλλος Αλμπάνης συνόψισε σε χθεσινή συνέντευξη τύπου τα βασικότερα θέματα που θίγονται στην απόφαση – απάντηση της Συγκλήτου ενώ τόνισε πως προέχει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να επιδείξουν εξωστρέφεια και να επενδύσουν στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά αντικείμενά τους.
Η Σύγκλητος όπως τόνισε ο κ. Αλμπάνης τάσσεται θετικά απέναντι στην προοπτική ίδρυσης θέσης γενικού γραμματέα, με συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις, ενώ είναι αρνητική στην επαναφορά του θεσμού του Συμβουλίου.
«Το Πανεπιστήμιο δεν έχει ανάγκη από «μάνατζερ» ή «προσωπάρχες», που λειτουργούν υπεράνω οργάνων. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η επιλογή Γενικού Γραμματέα θα πρέπει να γίνεται μετά από δημόσια προκήρυξη και υποβολή υποψηφιοτήτων αποκλειστικά από εξωτερικούς υποψήφιους, που διαθέτουν αυξημένα προσόντα και εγγυήσεις για τη διαχειριστική τους επάρκεια», σημείωσε ο κ. Αλμπάνης.
«Η εμπειρία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Συμβούλιο Ιδρύματος, που λειτούργησε από το 2012 μέχρι το 2015, είναι αρνητική. Παρά το γεγονός ότι στο όργανο αυτό συμμετείχαν αξιόλογοι συνάδελφοι, η εμπλοκή του Συμβουλίου στις διοικητικές λειτουργίες και την επιλογή πρυτανικών αρχών δημιούργησε σύγχυση και οξύτητες, που κάθε άλλο παρά βοήθησαν το Ίδρυμα. Τα προβλήματα δεν πρόκειται να επιλυθούν με την αλλαγή των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Ιδρύματος, διότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι μάλλον βέβαιο ότι ορισμένα μέλη του θα διεκδικήσουν defacto ευρύτερους ρόλους», σημειώνεται στην απόφαση της Συγκλήτου για τα Συμβούλια.

Ναι μεν αλλά για ΣΔΙΤ και δωρεές
Αναφορικά με την αξιοποίηση σχημάτων ΣΔΙΤ το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπως αναφέρεται στην απόφαση, επιθυμεί να συμμετάσχει σε συμπράξεις ΣΔΙΤ, με στόχο να βελτιώσει τις κτιριακές υποδομές του, να επιτύχει την ενεργειακή του αναβάθμιση και να αξιοποιήσει προς πολλές κατευθύνσεις χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδική προϋπόθεση, όμως, αποτελεί η μη συμμετοχή του σχήματος ΣΔΙΤ σε έργα παροχής εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών και σε δραστηριότητες που αμέσως ή εμμέσως μεταφέρουν το οικονομικό βάρος της μέριμνα ς (σίτιση – στέγαση) στους φοιτητές και τις οικογένειές τους.
Ως προς τις δωρεές, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προσβλέπει στις δωρεές, οι οποίες ενισχύουν και συμπληρώνουν τις υποδομές του στην εκπαίδευση και την έρευνα. Παρ’ όλα αυτά, επιθυμεί οι δωρεές να μην υπονομεύουν την ακαδημαϊκότητα, προβάλλοντας πρόσωπα, πολιτικές και φορείς ή διαφημίζοντας προϊόντα και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 

Μεταπτυχιακά χωρίς δίδακτρα
Στην απόφασή της η Σύγκλητος εκφράζει την αντίθεσή της στην προοπτική λειτουργίας ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών όπως και σε προγράμματα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, καθώς επίσης και στο ενδεχόμενο επιβολής διδάκτρων στα μεταπτυχιακά.
«Επιμένουμε στα ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα και βλέπουμε την πιθανότητα υιοθέτησης ανταποδοτικών κριτηρίων μόνο σε προγράμματα εκτός του κυρίου εκπαιδευτικού κορμού, όπως θερινά σχολεία, προγράμματα εξειδίκευσης σε επιμέρους τεχνολογίες και δραστηριότητες δια βίου μάθησης», ανέφερε ο Πρύτανης.

 

Εναλλακτική πρόταση για τη βάση του 10
Το Πανεπιστήμιο επίσης εκτιμά ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα θέσπισης μίας «σταθερής βάσης» για την εισαγωγή φοιτητών στα τμήματα.
«Παρ’ όλα αυτά, μια αυτονόητη, εκπαιδευτικά και κοινωνικά αποδεκτή πρόνοια θα μπορούσε να είναι η θέσπιση ενός βαθμολογικού «κατωφλίου» για τα «ταυτοτικά» μαθήματα ορισμένων Τμημάτων (π.χ. Αγγλικά στα Τμήματα Αγγλικής Φιλολογίας, Μαθηματικά στα Τμήματα Μαθηματικών, κλπ.), με την ίδια έννοια που υπάρχει στα «ειδικά μαθήματα» ορισμένων Σχολών. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το φαινόμενο των βάσεων κάτω του 10 παρατηρήθηκε σε 5 (από τα 26) Τμήματα, 3 εκ των οποίων είναι νέα, που ενσωματώθηκαν από το πρώην ΤΕΙ Ηπείρου. Είναι αυτονόητο ότι απαιτείται τουλάχιστον μία 4ετία ανάπτυξης των νέων Τμημάτων, σε συνδυασμό με τη στελέχωση των μη αυτοδύναμων και ενίσχυση των υποδομών, ώστε να αναδειχθεί η δυναμική τους και να καθορισθεί η μελλοντική τους πορεία μετά από αξιολόγηση», αναφέρεται στην απόφαση.

Έτοιμα τρία διετή προγράμματα
Ο κ. Αλμπάνης αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση αναστολής λειτουργίας των διετών προγραμμάτων τονίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών φορέων, με πλήρη προγράμματα σπουδών και χρηματοδότηση είναι έτοιμο να λειτουργήσει τα τρία διετή προγράμματα ενώ έχει εκπονήσει και σχέδιο σπουδών για το αντικείμενο της αργυροχρυσοχοΐας.

Μέχρι και τον Απρίλιο η απόφαση για το Τμήμα Μετάφρασης
Με αφορμή τέλος τις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί στην Ηγουμενίτσα, σε πολιτικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο για την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Διερμηνείας – Μετάφρασης από το νέο ακαδημαϊκό έτος, ο κ. Αλμπάνης υπενθύμισε πως η Σύγκλητος έχει χρονικό περιθώριο μέχρι τις 30 Απριλίου να κρίνει και να αποφασίσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος από το νέο ακαδημαϊκό έτος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας μάλιστα εξέδωσε ψήφισμα στο οποίο ζητά την έκδοση της σχετικής πράξης για την λειτουργία του τμήματος το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δηλαδή από τον Σεπτέμβριο του 2020, την άμεση απόδοση στο τμήμα τουλάχιστον 1 ακόμη θέσης ΔΕΠ προκειμένου να φτάσει τις 8 θέσεις και τη διασφάλιση της χρηματοδότησης για την ομαλή λειτουργία του τμήματος από το επόμενο Ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.