ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Έγινε προσβάσιμο σε φοιτητές ΑμεΑ

Νέα

Πραγματοποιήθηκε η ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης φοιτητών ΑμεΑ και φοιτητών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και η επίσημη έναρξη της λειτουργίας της.
Η εκδήλωση έγινε στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρουσία του Αντιπρύτανη και Επιστημονικού Υπεύθυνου της Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης. Μηνά Πασχόπουλου αλλά και του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Τεχνικού Υπεύθυνου της Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Γιώργου Ζάχου.
Αποστολή της Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία είναι η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις.
Η Μονάδα Προσβασιμότητας υποστηρίζει επίσης φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες ή σοβαρές ασθένειες.
Τα κύρια μέσα που επιστρατεύονται για τους σκοπούς της είναι οι Προσαρμογές στο Περιβάλλον, οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και οι Υπηρεσίες Πρόσβασης.
Στόχος είναι να ικανοποιηθούν βασικές ανάγκες και απαιτήσεις όπως: η διαπροσωπική επικοινωνία με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, η συγγραφή σημειώσεων και εργασιών, η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις, στο εκπαιδευτικό υλικό, στον πίνακα και τις προβολές της αίθουσας διδασκαλίας, στις εξετάσεις και στο περιεχόμενο του διαδικτύου.
Τόσο ο κ. Πασχόπουλος όσο και ο κ. Ζάχος εξήραν τις προσπάθειες που ξεκίνησαν από την προηγούμενη πρυτανική αρχή και τον κ. Φωτόπουλο σημειώνοντας ότι ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία που ευοδώθηκε και θα βρίσκεται πλέον στην διάθεση όχι μόνο των φοιτητών αλλά και όλων όσων έχουν ανάλογες ανάγκες.
Ομιλητές επίσης της εκδήλωσης ήταν ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των λαών της δυτικής Ευρώπης (4ος-15ος αιώνας) Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,«Διδάσκοντας στο Πανεπιστήμιο ως άτομο με προβλήματα όρασης: δυσκολίες, εμπειρίες, προοπτικές».
Η Δήμητρα Αλεξίου Ψυχολόγος του Συμβουλευτικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΣΚΕΠΙ) που μίλησε για την «Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ)» και η Λουκία Χρυσάφη Στέλεχος της Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης που μίλησε για το θέμα: «Έχω δικαίωμα στην Πρόσβαση».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ