ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 4ο στην Ελλάδα με βάση νέα αξιολόγηση

Νέα

Ακόμα μία λίστα αξιολόγησης βάζει ψηλά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που μεταξύ των άλλων ελληνικών ιδρυμάτων κατατάσσεται 4ο και στην 540η θέση ανάμεσα σε 12.000 πανεπιστήμια παγκοσμίως.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, είναι σημαντικό πως με βάση ορισμένα κριτήρια βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ακόμα και στην τρίτη θέση στην Ελλάδα. Μία βασική παράμετρος που προσμετράται, είναι ακόμη ο βαθμός εξωστρέφειας με το ίδρυμα της πόλης να λαμβάνει ξανά θετική αξιολόγηση. Η συγκεκριμένη κατάταξη είναι η «Webometrics Ranking of World Universities» και αφορά το δεύτερο εξάμηνο του 2019.
«Το πιο χαρακτηριστικό των αξιολογήσεων αυτών, είναι η εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου, αφού το 1/3 των εργασιών των ερευνητών, γίνονται σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Διακρίνεται επίσης το Πανεπιστήμιο για την υψηλή ποιότητα έρευνας, που επιβεβαιώνεται από τον αριθμό των δημοσιεύσεων και τον αριθμό των ετεροαναφορών. Μαζί με το Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά έχουμε τον πιο μεγάλο συντελεστή απήχησης των ερευνητικών εργασιών, ενώ είναι σημαντικό, ότι έχουμε τον μεγαλύτερο βαθμό εργασιών και απήχησής τους σε σχέση με την κρατική χρηματοδότηση», ανέφερε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης.
Από τα ελληνικά πανεπιστήμια την υψηλότερη θέση κατέχει το Καποδιστριακό, ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στη θέση 293η θέση και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στην 382η, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην 540η θέση και το Πανεπιστήμιο Πατρών στη 564η.

Τα κριτήρια

Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με βάση ορισμένα κριτήρια, τα οποία αφορούν κυρίως την παρουσία και τη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους, καθώς και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.
Αναλυτικότερα, η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται σε τέσσερα επιμέρους κριτήρια:
– Παρουσία (βαρύτητα 5%): Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.
– Απήχηση – Ορατότητα (50%): Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του ΑΕΙ.
– Ανοιχτό επιστημονικό περιεχόμενο (10%): Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου, αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων.
– Αριστεία (35%): Το ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο.