Προχωρούν οι προσλήψεις στο «Βοήθεια στο Σπίτι»

Νέα

Ομόφωνα επικύρωσε σε ειδική του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.
την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Ο δήμος Ιωαννιτών είχε προχωρήσει στην τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του προκειμένου να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις αντίστοιχες με τον αριθμό των ήδη εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Οι επικεφαλής των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου κ.κ. Γκόντας, Νάτσης, Μπαρτζώκας, Τασούλας και Καφαράκης συντάχτηκαν ομόφωνα υπογραμμίζοντας την σημασία του προγράμματος που προσφέρει σημαντική βοήθεια, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, σε πολίτες που έχουν ανάγκη.
Το αίτημα του Δήμου στο ΥΠΕΣ αφορά τις παρακάτω ειδικότητες:
Π.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ θέσεις τέσσερις (4)
Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ θέσεις δύο (2)
Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ θέσεις τέσσερις(4)
Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ θέσεις δύο(2)
Υ.Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ θέσεις έξι (7)
Στο Δήμο αυτή την στιγμή λειτουργούν 6 προγράμματα:
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Ανατολής 1
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Ανατολής 2
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Περάματος
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου
Για το οικονομικό έτος 2019, η μισθολογική δαπάνη του προσωπικού καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.
Από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ