Ομάδες εργασίας για τους κανόνες στις παροχές

Νέα

Θα εξεταστεί ο ενιαίος κανονισμός παροχών ασθενείας και λοιπών παροχών του e-ΕΦΚΑ και οι ενιαίοι κανόνες για τις συντάξεις και τις παροχές αναπηρίας

Υπεγράφησαν από τον γενικό γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Νίκο Μηλαπίδη, οι αποφάσεις συγκρότησης των ομάδων εργασίας για τον ενιαίο κανονισμό παροχών ασθενείας και τους ενιαίους κανόνες για τις συντάξεις και τις παροχές αναπηρίας.Το έργο των ομάδων εργασίας είναι διττό και πολυεπίπεδο.Σε πρώτη φάση, καλούνται να καταγράψουν το πλήθος των υφιστάμενων κατακερματισμένων κανόνων:(α) για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα, όπως οι παροχές ασθενείας, οι παροχές προστασίας της μητρότητας, οι παροχές σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, τα έξοδα κηδείας, αλλά και παροχές και προγράμματα που διαχειρίζεται ο e-ΕΦΚΑ, όπως οι παιδικές κατασκηνώσεις. Πρωταρχικός στόχος είναι η αποτύπωση των διάσπαρτων προϋποθέσεων και διαδικασιών απονομής των ανωτέρω παροχών, καθώς και(β) για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για τις συνταξιοδοτικές και επιδοματικές παροχές που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία, με έμφαση στον εντοπισμό του εύρους της κάλυψης των αναγκών των δικαιούχων.Σε αμέσως επόμενο χρόνο, οι ομάδες εργασίας καλούνται να παραδώσουν πλήρες πόρισμα, το οποίο θα ενσωματώνει ολοκληρωμένες προτάσεις ενιαιοποίησης των κανόνων και θα προτείνει νέους, ομοιογενείς κανόνες για τις συγκεκριμένες κατηγορίες παροχών.Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ενιαιοποίηση και απλούστευση των κανόνων για τις συγκεκριμένες παροχές θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη, προσφέροντας ασφάλεια δικαίου για πολλές κοινωνικές ομάδες, μειώνοντας, ταυτόχρονα, σημαντικές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και χρόνιες ταλαιπωρίες των πολιτών.

Δύο νέες υπηρεσίες

Στην εφαρμογή σημαντικών πρωτοβουλιών που βελτιώνουν την καθημερινότητα των εργαζομένων και ενισχύουν την εργασιακή ασφάλεια πρωτοστατεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τον e- ΕΦΚΑ, τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας και την ΗΔΙΚΑ, την εταιρεία που ανέλαβε την υλοποίηση του πρόσφατου έργου, έχει φέρει εις πέρας αυτό το σημαντικό έργο, το οποίο εξυπηρετεί άμεσα τους πολίτες.

Μέσω της νέας υπηρεσίας «συνοπτικό ιστορικό ασφάλισης», οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν αναλυτικά την ασφαλιστική ιστορία τους, ενώ η «ηλεκτρονική βεβαίωση προϋπηρεσίας για χρήση στο ΑΣΕΠ» παρέχει μία πρωτοποριακή λύση για την άμεση και αποδοτική υποστήριξη των μη μισθωτών ασφαλισμένων.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι ψηφιακές αυτές εφαρμογές αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας για την ενίσχυση της διαφάνειας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την εξασφάλιση της ευκολότερης πρόσβασης των πολιτών σε κρίσιμες υπηρεσίες. Η συνεχής ενημέρωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών υπέρ του ασφαλισμένου παραμένει για το υπουργείο Εργασίας και εμένα προσωπικά κορυφαία προτεραιότητα».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη σελίδα του e-ΕΦΚΑ: https://www.efka.gov.gr/el.