ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ – Νέο έργο ορόσημο μέσω ΣΔΙΤ

Νέα

Μπροστά σε ένα έργο ορόσημο βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Χατζηκώστα» που σκοπεύει να προχωρήσει στην προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για έργο που αφορά την κατασκευή νέου κυλικείου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Καινοτομία σε αυτή την περίπτωση αποτελεί το ότι η σύμβαση παραχώρησης θα αφορά το δικαίωμα εκμετάλλευσης του χώρου, που συνιστά είδος Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει πανελλαδικά σε δημόσιο νοσοκομείο. Μέσω της παραχώρησης θα κινητοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια και τεχνογνωσία, για να πραγματοποιηθεί μία νέα επένδυση σε έναν δημόσιο φορέα, με μηδενική αύξηση του δημόσιου χρέους.
Με δεδομένο πως το νοσοκομείο Χατζηκώστα έχει πρόσφατα ολοκληρώσει τη διαμόρφωση του νέου του πάρκινγκ, όταν ολοκληρωθεί και αυτό το έργο θα μπορούμε να μιλάμε όχι μόνο για πλήρη αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και για ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το έργο θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Σκοπός του έργου είναι μέσω της διαδικασίας αυτοχρηματοδότησης η οικονομική αξιοποίηση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου μέσω της κατασκευής και λειτουργίας του νέου κυλικείου και της διαμόρφωση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου, ήτοι του κτιρίου του θυρωρείου, του κυκλοφοριακού κόμβου, του πεζοδρομίου κ.λπ..
Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης είναι η ανάθεση της εκτέλεσης του συγκεκριμένου Έργου («Κατασκευή νέου κυλικείου – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”») εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 800.000 ευρώ (με ΦΠΑ), η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τον τελικό Ανάδοχο του Έργου, και ο οποίος ως αντάλλαγμα θα εκμεταλλευτεί τη λειτουργία του Έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με ταυτόχρονη υποχρέωση συντήρησής του, καταβάλλοντας στον Παραχωρούντα (δηλ. το Νοσοκομείο) ένα ποσοστό από τα έσοδα, ένα χρηματικό πόσο κάθε μήνα και ένα χρηματικό ποσό με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.
Οι ακριβείς παράμετροι της διακήρυξης απορρέουν από την Οικονομοτεχνική Μελέτη (Μελέτη Βιωσιμότητας) του Νέου Κυλικείου, η οποία έχει ολοκληρωθεί από εξωτερικό συνεργάτη – Οικονομολόγο.
«Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη μέθοδος εξυπηρετεί και συμφέρει ένα δημόσιο φορέα όπως το νοσοκομείο, για να αναβαθμίσει τις υποδομές του», σημείωσε μεταξύ άλλων ο διοικητής του νοσοκομείου Ευάγγελος Καρβούνης.
Από την πλευρά του ο αρχιτέκτονας και υπεύθυνος των τεχνικών υπηρεσιών του νοσοκομείου Γ. Γιαννόπουλος επισήμανε ότι με την συγκεκριμένη παρέμβαση κλείνει ένας μεγάλος κύκλος με σημαντικά έργα στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, ενώ χαρακτήρισε καίριας σημασίας μία προβλεπόμενη παρέμβαση στο πλαίσιο του έργου που είναι η πεζογέφυρα από την Παιδιατρική Κλινική που θα λειτουργήσει και ως έξοδος διαφυγής.

Οι φάσεις
Το Έργο περιλαμβάνει δύο φάσεις. Στην Α’ Φάση του Έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή του κτιρίου του νέου κυλικείου.
Στη Β΄ Φάση του Έργου από την άλλη πλευρά περιλαμβάνεται: η καθαίρεση του υφιστάμενου παλιού κυλικείου, η διαμόρφωση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου, ήτοι του κτιρίου του θυρωρείου, του κυκλοφοριακού κόμβου, του πεζοδρομίου κ.λπ., η στεγανοποίηση της οροφής της δεξαμενής ποσίμου ύδατος βουνού και η κατασκευή σιδηρογέφυρας, η ανάπλαση του πεζοδρομίου για την ασφαλή κίνηση πεζών και Α.Μ.Ε.Α., η δημιουργία εσωτερικού κυκλοφοριακού κόμβου, η κατασκευή νέου θυρωρείου για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, η κατασκευή σιδηράς πεζογέφυρας για χρήση διαφυγής σε έκτακτο περιστατικό και η κατεδάφιση των οικίσκων που βρίσκονται στην είσοδο του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή του έργου, που προσαρτάται σε Παράρτημα της διακήρυξης του Έργου.
Το Αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης συνίσταται στην κατασκευή, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση (λειτουργία και συντήρηση) του Έργου, ως αυτό καθορίζεται αναλυτικά στο αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και αφορά τα κτίσματα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα σχέδια της μελέτης και στην τεχνική περιγραφή, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στο χώρο που οριοθετείται στα σχέδια του Νοσοκομείου που παραδίδονται με τα τεύχη του Διαγωνισμού.

Επίσημα εγκαίνια για το Πολυδύναμο
Τα επίσημα εγκαίνια λειτουργίας του Πολυδύναμου Κέντρου θα πραγματοποιηθούν την προσεχή Παρασκευή 1 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, μετά από επικοινωνία με το υπουργείο Υγείας, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί ποιος θα εκπροσωπήσει την πολιτική ηγεσία.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ