Νέο ΔΣ για τους εργαζόμενους της Αποκεντρωμένης

Νέα

Την Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

ΜΑΥΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Πρόεδρος

ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιπρόεδρος

ΤΖΙΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Γενικός Γραμματέας

Γεράσης Παύλος, Ταμίας

Θεοδωράκη Μαρία , Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Παπαϊωάννου Παναγιώτης, μέλος

ΧΑΪΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, μέλος

Κάτσιας Κωνσταντίνος, μέλος

ΜΠΕΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, μέλος

ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, μέλος

ΠΕΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, μέλος