ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις

Νέα

Παρατείνεται έως 29 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται σε απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία έληγε στις 30 Ιουνίου.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου .
Ο πρόεδρος των Λογιστών- Φοροτεχνικών κ. Σπύρος Μπέκας αναφέρθηκε στην παράταση που δόθηκε προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτες να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσείς τους και να μην είναι εκπρόθεσμοι.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ