Με ποια κριτήρια μετακινούνται οι πρόσφυγες

Νέα

Με γνώμονα τις αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και αναλογικά με τον πληθυσμό, γίνονται οι μετακινήσεις των μεταναστών και προσφύγων στην ενδοχώρα, σύμφωνα με τον αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, όπως φαίνεται από απάντηση στην Αναφορά του Βουλευτή Ιωαννίνων Σταύρου Καλογιάννη που έδωσε ο αν. Υπουργός Γ. Κουμουτσάκος, με θέμα τη λειτουργία της δομής φιλοξενίας προσφύγων στα Δολιανά.

Στην απάντησή του ο Υπουργός μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου και η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το ζήτημα των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνονται, κατά λόγο αρμοδιότητας, όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες και εκδηλώνονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ενέργειες και τα απαιτούμενα μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν ο απόλυτος σεβασμός στα δικαιώματα των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, αφετέρου δε ο έλεγχος της νομιμότητάς τους στη χώρα μας και η σύννομη κυκλοφορία / διακίνησή τους στον ενιαίο χώρο Schengen.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας (Δ.Α.) Ιωαννίνων υλοποιούν Ειδικά Σχέδια Επιχειρησιακής Δράσης, με σκοπό την πρόληψη και ουσιαστική αντιμετώπιση των οποιασδήποτε μορφής αναφυομένων ζητημάτων αστυνομικής φύσεως στις περιοχές εδαφικής της αρμοδιότητας, μεταξύ των οποίων και αυτή του Δήμου Πωγωνίου. Ειδικότερα, επιχειρούν μέσω της διενέργειας στοχευμένων δράσεων (εποχούμενων περιπολιών, συνεργείων ελέγχων κ.α.) και της πραγματοποίησης συνεχών, ουσιαστικών και συστηματικών ελέγχων, με την υποστήριξη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να επιτυγχάνεται η δημιουργία του απαιτούμενου περιβάλλοντος ευνομίας στη, διαλαμβανόμενη στην ερώτηση περιοχή.

Σημειώνεται δε, ότι οι Υπηρεσίες, στην εδαφική αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η υφιστάμενη Δομή, επιλαμβάνονται επί παντός περιστατικού ή αδικήματος που άπτεται των  αρμοδιοτήτων τους, ενώ λαμβάνουν μέτρα προστασίας της εγκατάστασης (επιτήρηση), διαθέτοντας καθημερινά και σε 24ωρη βάση ικανές αστυνομικές δυνάμεις, προς πρόληψη και αποτροπή οποιασδήποτε έκνομης ενέργειας σε βάρος προσώπων και πραγμάτων.

Επισημαίνεται ότι για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών, συγκροτήθηκαν τα Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) και ως τέτοια λειτουργεί η υφιστάμενη Δομή στα Δολιανά της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».

Διευκρινίζεται ακόμα ότι κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου  έχουν μεταφερθεί στη Δομή Δολιανών 92 πολίτες τρίτων χωρών, ενώ οι μεταφορές γίνονται συντεταγμένα και εφόσον διαπιστώνονται κενές θέσεις στέγασης, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που διαμένει στη Δομή.

Τέλος, αναφέρεται ότι δεδομένης της έντασης των προσφυγικών ροών που παρουσιάζονται κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, γίνονται συντονισμένες ενέργειες προκειμένου να αυξηθούν οι θέσεις φιλοξενίας στην επικράτεια, με γνώμονα, αφενός την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών τρίτων χωρών και αφετέρου την εφαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης για την αναλογική κατανομή του πληθυσμού στην ενδοχώρα, όπως αυτή χαράχτηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας και εξειδικεύτηκε στις έκτακτες συσκέψεις που έλαβαν χώρα στις 21-09, 30-09, 03-10 και 06-11 υπό τον Πρωθυπουργό».