ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – Ζητούνται δύο έκτακτοι πλοηγοί

Νέα

Το Λιμεναρχείο Πρέβεζας αναζητά διπλωματούχους Πλοιάρχους ή Κυβερνήτες, έστω και συνταξιούχους του ΝΑΤ, γνώστες της περιοχής των λιμένων της Πρέβεζας και Αμφιλοχίας προκειμένου να ανατεθούν σε δύο από αυτούς καθήκοντα έκτακτου πλοηγού επ’αμοιβή για την πλοήγηση των πλοίων που καταπλέουν/αποπλέουν στους λιμένες Πρέβεζας και Αμφιλοχίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο της Επιθεώρησης του Λ/Χ Πρέβεζας για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο 26820-22226. Οι διοριζόμενοι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Νόμου 3142/55 (ΦΕΚ 43Α) έκτακτοι πλοηγοί πρέπει να κατέχουν τα ανάλογα προσόντα του άρθρου 8 του ανωτέρω Νόμου με τις κάτωθι παρεκκλίσεις:
α) να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος ηλικίας τους,
β) η σωματική και πνευματική ικανότητα τους βεβαιώνεται από την Α.Ν.Υ.Ε. ή από δύο ιδιώτες γιατρούς οριζόμενους από τον Λιμενάρχη Πρέβεζας,
γ) δεν απαιτείται απόδειξη στρατολογικής καταστάσεως, όταν ο υποψήφιος έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του.
Επίσης, ο ορισμός, η εργασία καθώς και η παύση/απόλυση των εκτάκτων πλοηγών ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Νόμου 3142/55 (ΦΕΚ 43Α).
Καταλυτική ημερομηνία προσκομίσεως δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων υποψηφίων, ορίζεται η 17η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα.